Lund-Jensen Hus og Haveservice etablerer nye græsarealer og reetablerer gamle plæner.

Eksempler på etablering af græsarealer…

Hvis kunden ønsker det, etablerer vi gerne rullegræs.

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan også så nyt græs, hvis dette ønskes.